REGULAMIN WARSZTATÓW „UPIECZ SOBIE CHLEB”1. Do uczestnictwa w warsztatach może przystąpić każda osoba, która wcześniej opłaciła warsztaty, lub okazała voucher.

2. Czas trwania warsztatów może się wydłużyć lub skrócić w zależności od fermentacji ciast.

3. Nie opłacenie zaliczki na warsztaty w określonym terminie pozbawia miejsca na warsztatach.

4. Uczestnicy zobowiązani są poinformować organizatora o wszelkich alergiach pokarmowych.

5. Kontakt z organizatorem jest poprzez email: maks.smolka.baker@gmail.com

6. Uczestnicy pod wpływem środków odurzających lub zachowujący się w sposób zagrażający życiu i bezpieczeństwu innych uczestników nie zostaną wpuszczeni na warsztaty i/lub zostaną wyproszeni z warsztatów.